Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška

 Český svaz bojovníků za svobodu

Členská přihláška

 

Jméno, příjmení, titul ………………………………………………………………………………...

Narozen(a) dne ………………… v …………..………………………. okres .............................

Vzdělání ……………………………………………..… Národnost …………...………….……….

Stálé bydliště ………………………………………………………………………..………………..

Tel.: …………………….E-mail: ……………….………………….Fax: …………………………..

DŮVOD VSTUPU DO ČSBS

1. Účast na II. odboji:

a)    Přímá účast v období 2. světové války (stručný popis účasti)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

      Osvědčení dle zák. č. 255/46 Sb. č . …………..………………………………………………….…….

b)      Pozůstalý po účastníku II. odboje

     Jméno účastníka a druh odboje  ..…………………..………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………

     Osvědčení dle zák. č. 255/46 Sb. č . …………..…….…………………….…………………………….

 

2. Jiné důvody vstupu do ČSBS

    ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………….………..

     ………………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí za člena Českého svazu bojovníků za svobodu a souhlasím s jeho sta-novami a členskými povinnostmi, které z nich vyplývají.

Prohlašuji, že jsem se nikdy neprovinil(a) proti českému národu a samostatnosti českého státu, nedopustil(a) jsem se trestných činů, a nebyl jsem vědomým spolupracovníkem státní bezpečnosti a dalších represivních orgánů v letech 1948 - 1989. Dále prohlašuji, že jsem nebyl(a) a nejsem členem (členkou) nebo přívržencem (přívrženkyní) extremistických organizací neofašistického a neonacistického typu.

Za údaje, mnou uvedené v přihlášce, nesu plnou odpovědnost.

Souhlasím s použitím výše uvedených osobních údajů pro evidenci Českého svazu bojovníků za svobodu při dodržení podmínek zák. č. 101/2000 Sb. na dobu neurčitou.

Datum ……………………………….                      Popis …………………………………….

Souhlas alespoň jednoho z rodičů, v případě, že žadateli o členství v ČSBS je 15 a více let a méně než 18 let:

Jméno, příjmení, titul ………………………………………………dat. nar. ………………………

Bydliště ………………………………………………………………………..……………………...

Tel.: …………………….E-mail: ……………….………………….Fax: ……………………….…..

                                                                                                          ………………………………..

                                                                                                                          Podpis

Vyplní výbor základní organizace ČSBS

Jmenovaný(á) předloží vyplněnou přihlášku, s důvody vstupu

Vyjádření Základní organizace ČSBS:

Byl(a) nebyl(a) přijat(a) za člena ČSBS, výborem, členskou schůzí ZO dne

           ……………………….……………………………………………………………...

V .......................................................... dne .................................... ……..

 

razítko základní organizace ČSBS

předseda ZO ČSBS                                                                                         jednatel ZO ČSBS

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vyjádření předsednictva okresního výboru ČSBS v ....................................... ……………….

Členská přihláška projednána POV ČSBS dne ………….………………..…………….

a) Vyjádření, souhlas s přijetím člena …………………………………………………….

b) POV ČSBS nesouhlasí z důvodů  ……….…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Okresní výbor ČSBS vydá členskou legitimaci přijatému členovi.

Přihlášku a evidenční kartu odešle na Ústřední evidenci ÚV ČSBS.

 

V .......................................................... dne .................................... ……..

 

                                          razítko okresní organizace ČSB                                                                       předseda OV ČSBS      tajemník OV ČSB