Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celonárodní literární soutěž - školy všech typů, občané ČR

                                 Český svaz bojovníků za svobodu

                                  Legerova 22, 120 49 Praha 2

                                  Směrnice literární soutěže ČSBS

Celonárodní literární soutěž ČSBS má v paměti národa obnovit vzpomínky na českou historii, a upevnit národní hrdost mládeže a ostatních občanů České republiky na svou minulost.

Účast v soutěži:

žáci základních škol, studenti všech typů středních škol, studenti vysokých škol, občané České republiky, kteří zpracují do literární podoby události z období 2. světové války.

Témata pro rok 2014:

1. Moje rodné město v letech 1938-1945

2. Vztahy mezi Čechy a Němci v českém pohraničí v letech 1918-1919 a 1933-1938.

3. Protektorát Čechy a Morava, (činnost skautů, sokolů, vojáků, politických stran, atd.).

4. Domácí odboj proti nacistům v protektorátu, nacistické věznice, koncentrační tábory.

5. Československá armáda v zahraničí od r. 1939.

6. České národní povstání v protektorátu Čechy a Morava v květnu 1945.

7. Pochody smrti (přesuny vězňů mezi koncentračními tábory před postupujícími spojeneckými vojsky).

Jednotná úprava prací:

- zpracovat na formátu A4

- počet stran – minimálně 20 stran textu

- soutěžící poskytne svůj souhlas s možností rozmnožení literárního díla pro účely ČSBS, bez finanční náhrady

Chceme seznámit širokou veřejnost s minulostí České republiky. Jak si český a slovenský národ musel vybojovat svou evropskou identitu a uhájit ji proti nacistické agresi a okupaci. Češi a česká mládež se nemají proč stydět za své předky, kteří i za cenu nepříznivého osudu byli ochotni pokládat své životy za dosažení národní svobody. Český národ má své hrdiny, na které nesmí nikdy zapomenout.

Harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže dne 28. října 2014 v Národním památníku Vítkov, následně v tisku, školské a učitelské listy, prostřednictvím okresních (obvodních, městských, oblastních) výborů ČSBS, školských odborů obecních zastupitelstvech a za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR.

Odevzdání prací do 31. ledna 2015 na adresu:

HISTORICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE ÚV ČSBS

LEGEROVA 22, 120 49 PRAHA 2

Práce přihlášené do soutěže, budou vyhodnoceny komisí odborníků a historiků spolupracujících s ČSBS. Nejlepší budou vyhlášeny a odměněny při slavnostním shromáždění svolávaném ÚV ČSBS při příležitosti 70. výročí Českého národního povstání a ukončení 2. světové války v Evropě.

Zpracovala:                                                                                               Schválil:

Historicko-dokumentační komise                                                   Ústřední výbor ČSBS

Ústředního výboru ČSBS dne 20. října 2014

 

Další informace  za  OV ČSBS  Frýdek-Místek  -   Bronislava Brixová Matušková                                                      

e-mail:bojovnicifm@seznam.cz