Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva k obyvatelům Vysočiny

13. 1. 2014

 

Výzva k obyvatelům Vysočiny

 

SOKA Jihlava a OV ČSBS Jihlava, po vyhodnocení akcí ke Dni válečných veteránů 2013,  vyhlašují pro rok 2014 výzvu k obyvatelům Vysočiny s názvem

 

Nezapomínáme na těžké a tragické období světových válek

neboli

„…malé osobní příběhy dotvářejí velkou historii“

 

Jde o dobrovolnou sbírku dvojrozměrných dokumentů, např. dopisy, pohlednice, dobové fotografie (pozitivy, negativy i fotografické desky), písemné dokumenty – deníky, vzpomínky apod. se vztahem k 1. a 2. světové válce, které se  ještě dnes v poměrně velkém množství nacházejí v rodinách obyvatel Vysočiny.

Tyto dokumenty, jejichž existence je do budoucna už třeba ohrožena nezájmem             o uchovávání, nebezpečím zničení, likvidací apod., by byly předány do trvalé péče územně příslušných státních okresních archivů. Jako archivní položky by se sice staly evidovaným „státním vlastnictvím“, ale i nadále by byly k dispozici každému dárci pro prohlížení nebo odborné historické zpracování v archivní studovně. Byla by to záchrana dokumentů, které lidsky dokládají  období válek  a také individuelně vzpomínají na ty, kteří v tom období žili, bojovali a umírali. Není pochyb o tom, že je důležité si připomínat příčiny i důsledky válek  a také vzpomínat na naše osobní oběti. S odstupem času jde o velmi cenný a tematicky i faktograficky nenahraditelný materiál.

 

Navržený postup: archiválie budou po převzetí do archivu zaevidovány a stávají se součástí národního archivního dědictví. Ne vždy se musejí vlastníci archiválií vzdát svého vlastnického práva na tyto dobové dokumenty. Stane se tak v tom případě, když předložené dvourozměrné památky odevzdají pouze  do úschovy, a to na základě písemné smlouvy o úschově. Vlastník takové archiválie nebude nikdy zbaven svých vlastnických práv – pouze se památka dočká bezplatné odborné péče a bezpečného uložení.

Akce na záchranu cenných dokumentů z průběhu světových válek se týká celého území kraje Vysočina a tím je dána i možnost předání dokumentu do územně nejbližšího okresního archivu, nebo lze problematiku projednat s příslušnou okresní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu.                  

 

Vyhodnocení akce: stane se tak ke Dni válečných veteránů – 11.11.2014 (v regionálním tisku a rozhlase)

Pro informovanost obyvatel našeho kraje je uveden následující seznam:

 

Státní okresní archivy: SOKA Jihlava, SOKA Třebíč, SOKA Žďár nad Sázavou, SOKA Pelhřimov,  SOKA Havlíčkův Brod

Český svaz bojovníků za svobodu o. s.: OV ČSBS Žďár nad Sázavou, OV ČSBS Třebíč, OV ČSBS Jihlava (s územním pokrytím okresů Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava) 

Za SOKA Jihlava:                               Za OV ČSBS Jihlava:

Dr. Renata Pisková                           Dr. Zdeněk Laštovička