Jdi na obsah Jdi na menu
 


28.10. Svátek vzniku samostatné československé republiky

31. 10. 2013

Projev Anety Teplé, studentky VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, přednesený dne 28. října 2013 na pražském Vítkově Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté! Dnes, 28. října, slavíme svátek vzniku samostatné československé republiky. Dne 28. října roku 1918 jsme byli plní nadšení a ideálů, měli jsme nejlepší úmysly do budoucna a oslavovali tento svátek naší národní nezávislosti a státnosti. Národní svobodu nám na frontách I. světové války vybojovalo téměř sto tisíc československých legionářů, kteří bojovali a umírali na frontách ve Francii, Itálii a Rusku. Pro vznik Československa vyvinuli obrovské úsilí představitelé zahraničního odboje vedeného triumvirátem Masaryk, Beneš a Štefánik. Připomenout bychom určitě měli i představitele domácího odboje, a to Karla Kramáře nebo Aloise Rašína. Bez všech těchto lidí by nebylo samostatného Československa. Dnes by měl tento státní svátek sloužit především jako připomínka naší svébytnosti, nezávislosti a suverenity. Pro řadu dnešní mládeže 28. říjen představuje jen další den volna, zaznamenaný v kalendáři jako státní svátek. Nezamýšlí se nad tím, proč ho slavíme a jaký je jeho význam pro dnešní společnost. Přesto, že žijí v České republice, někdejší společný stát Čechů a Slováků jim už nic neříká. Já k nim ale nepatřím a myslím si, že je velmi důležité připomenout si významné dny naší historie, protože národ, který nezná a nectí svou vlastní minulost, nemá ani budoucnost. Už 4. rokem studuji na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Od dětství bylo mým snem stát se vojákem z povolání a myslím si, že jsem na dobré cestě si ho splnit. Naše škola spolupracuje s řadou organizací. Na prvním místě je to Československá obec legionářská, která nad ní převzala patronát. Od října roku 1997 nese škola čestný název "Škola Čs. obce legionářské" a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé generace jí byl předán legionářský prapor. Československá obec legionářská vznikla roku 1921 a měla především zájem na tom, aby mládež byla vychovávána k vlasteneckému cítění, jednou převzala tradici legií a především zásady legionářského bratrství a spolupráce. Další organizací, která seznamuje studenty naší školy se slavnou minulostí naší země, je Český svaz bojovníků za svobodu. Je to dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce. Prezentuje se například na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a snaží se vzbuzovat zejména u mladé generace hrdost na český národ. Studenti naší školy se každoročně účastní také mnoha besed s válečnými veterány. Tyto akce jsou pro nás velkým přínosem, jsou vedeny v duchu výchovy k vlastenectví a ctění vojenských tradic a hodnot. Máme totiž jedinečnou příležitost a čest setkat se s válečnými veterány a pohovořit si s nimi. Pro dnešní mladou generaci představuje vlastenectví jen jakési archaické slovo, které přestalo existovat v minulém století. Má dnes příchuť čehosi nechtěného a představa boje za vlast probouzí u mladého člověka dnešní doby spíše pousmání. Vlastenectví se dnes zkrátka nenosí. Pro mě a studenty naší vojenské školy ale národní hrdost a láska k rodné zemi nejsou jen prázdné pojmy a často se mi vybavují slova Viktora Dyka: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš“.